Rate this post

Nhiều khách hàng thắc mắc khi gửi hàng hóa theo dạng chuyển phát nhanh quốc tế :
– Tại sao trọng lượng thực tế của hàng là A mà hãng bay lại có thể tính cước theo trọng lượng B.

Đây là câu trả lời.

Quy trình chuyển phát nhanh quốc tế theo inforgraphic
Inforgraphic quy trình gửi hàng bằng đường không