Công ty logistics ảnh uy tín có tác động như thế nào đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa?

Dịch vụ logistics ngày càng phát triển và có vai trò to lớn đối với nền kinh tế của mỗi đất nước. Đó là dịch vụ hỗ trợ cho việc vận chuyển hàng hóa từ nơi này đến nơi khác được nhanh chóng và an toàn nhất. Chính vì vậy mỗi công ty logistics đều […]

Tờ khai hải quan – chứng từ quan trọng trong hoạt động xuất – nhập khẩu

Hiện nay hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa đang ngày càng được đẩy mạnh. Do đó mà việc thực hiện đầy đủ các thủ tục liên quan đến xuất nhập cảnh hàng hóa đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Để đảm bảo hoạt động xuất nhập cảnh hàng hóa diễn ra đúng […]