);

Các yếu tổ ảnh hưởng đến giá cước vận chuyển đường biển

Vận tải hàng hóa bằng đường biển là phương thức vận tải được ra đời từ rất lâu và được chúng ta sử dụng rất phổ biến. Là phương thức sử dụng kết cấu hạ tầng và các phương tiện vận tải biển để vận chuyển hàng hóa đến các quốc gia hay vùng lãnh […]