Nhiều khách hàng thắc mắc khi gửi hàng hóa theo dạng chuyển phát nhanh quốc tế :
– Tại sao trọng lượng thực tế của hàng là A mà hãng bay lại có thể tính cước theo trọng lượng B.

Đây là câu trả lời.