Thủ tục nhập khẩu hàng hóa

Thủ tục nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài về cần chuẩn bị những gì : từ hồ sơ, giấy phép, phương thức thanh toán đến việc thuê ngoài đơn vị khai thuê hải quan cho hàng hóa nhập khẩu. Nhiều người kinh doanh đã khá quen việc việc nhập khẩu theo dạng “tiểu ngạch”, […]