Các công ty vận chuyển quốc tế khi chuyển hàng phải trải qua những khâu nào?

Khi gửi hàng hóa đi nước ngoài, bạn có bao giờ tự hỏi rằng hàng hóa của mình phải trải qua những khâu như thế nào trước khi đến được tay người nhận không. Khác với hàng hóa chuyển trong nước với việc bạn chỉ phải điền đầy đủ thông tin theo mẫu đăng ký […]