Dịch vụ chuyển phát nhanh VNPT có làm việc thứ 7, chủ nhật không?

Dịch vụ chuyển phát nhanh VNPT hàng hóa là hình thức vận tải được nhiều người sử dụng hiện nay. Ưu điểm của hình thức này là thời gian vận chuyển nhanh chóng nhất đến với tay người nhận. Tuy nhiên, khi có nhu cầu gửi hàng hóa, bưu phẩm thì nhiều người phân vân […]