Hiểu biết hơn về dịch vụ hải quan – Chuyên nghiệp và An toàn cho bạn

Đó là những công việc mà công ty dịch vụ thực hiện để hoàn thành việc làm thủ tục hải quan còn gọi là thông quan cho lô hàng xuất nhập khẩu của khách hàng. Để đổi lại, bên cung cấp sẽ được hưởng phí dịch vụ theo như thỏa thuận. Dịch vụ hải quan […]