Yêu cầu số EORI cho hàng xuất vào liên bang Đức

Số EORI (Economic Operators Registration and Identification ) là số duy nhất do cơ quan có thẩm quyền của Liên minh Châu Âu cấp cho phép hải quan xác định các doanh nghiệp kinh doanh và, nếu cần thiết, cả những người khác nữa. Cơ sở pháp lý liên quan được áp dụng bởi Điều […]