Mức độ cần thiết của thủ tục hải quan xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ

Từ xa xưa, Việt Nam đã trở thành một quốc gia tiêu biểu trong ngành xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ. Ước tính con số lợi nhuận kiếm được mỗi năm từ ngành này đem đến thực sự rất lớn. Chính vì thế, hàng loạt các cơ sở sản xuất và các doanh nghiệp […]