Thủ tục nhập khẩu hàng hóa

Thủ tục nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài về cần chuẩn bị những gì : từ hồ sơ, giấy phép, phương thức thanh toán đến việc thuê ngoài đơn vị khai thuê hải quan cho hàng hóa nhập khẩu. Nhiều người kinh doanh đã khá quen việc việc nhập khẩu theo dạng “tiểu ngạch”, […]

Thủ Tục Xuất Khẩu Hàng Thủ Công Mỹ Nghệ

Hàng Thủ Công Mỹ Nghệ là một trong những loại hàng hóa có thế mạnh xuât khẩu ở Việt Nam, tuy nhiên không phải cơ sở sản xuất hay doanh nghiệp thương mại nào biết rõ ràng về thủ tục xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ này. Những hàng hóa thủ công như gốm […]