Thủ Tục Đăng Kí Tờ Khai Hải Quan Điện Tử

Để thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu, doanh nghiệp cần tiến hành khai báo thông tin hàng hóa lên hệ thống của hải quan VNACSS. Trước khi khai báo, doanh nghiệp cần thực hiện việc đăng kí tờ khai hải quan điện tử để có thể truy cập vào hệ thống và khai báo […]