Tờ Khai Hải Quan Trong Xuất Nhập Khẩu

Tờ khai hải quan là gì ? Khái niệm về tờ khai hải quan Tờ khai hải quan là văn bản mà nhà xuất hay nhập khẩu cần khai báo chi tiết về thông tin, số lượng, quy cách của hàng hóa cần xuất đi nước ngoài hay nhập từ nước ngoài về Việt Nam. […]