Dịch vụ vận chuyển đường biển quốc tế

Nhiều thế kỉ trước công nguyên con người đã biết sử dụng giao thông đường biển để giao lưu văn hóa, kinh tế với các nước lân cận, vận chuyển đường biển quốc tế ra đời trước các phương thức vận chuyển như vận chuyển hành lý cá nhân, vận tải hàng không,… Hiện nay […]

Các Điều Kiện Giao Hàng Trong Vận Chuyển Đường Biển Quốc Tế

Incoterms là một bộ quy tắc nêu rõ trách nhiệm về giá cả và vận chuyển giữa bên mua và bên bán khi tiến hành một hợp đồng thương mại quốc tế về hàng hóa. Trong vận chuyển đường biển quốc tế, việc vận dụng và hiểu biết các điều kiện giao hàng sẽ giúp […]