Vận Chuyển Quốc Tế Bằng Đường Biển, Đường Hàng Không Hay Đường Bộ ?

Vận chuyển quốc tế hàng hóa từ Việt Nam xuất khẩu đi nước ngoài hay nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam bằng hình thức nào thì hợp lý : đường biển, đường hàng không hay đường bộ ? Tùy theo khối lượng hàng hóa, vị trí địa lý, thời gian chuyển tải và […]