Chuyển Phát Nhanh Quốc Tế Hàng Hóa Gì ( Có Thể & Không Thể )

Nếu bạn là doanh nghiệp nhỏ hoặc khách hàng đang vận chuyển ra nước ngoài lần đầu tiên, bạn sẽ muốn biết những gì có thể và không thể gửi bằng chuyển phát nhanh quốc tế. Ví dụ: người chuyển phát không vận chuyển “hàng hoá trắng” như máy giặt hoặc máy rửa chén trừ […]