Rate this post

Vận tải hàng hóa bằng đường biển là phương thức vận tải được ra đời từ rất lâu và được chúng ta sử dụng rất phổ biến. Là phương thức sử dụng kết cấu hạ tầng và các phương tiện vận tải biển để vận chuyển hàng hóa đến các quốc gia hay vùng lãnh thổ qua các tuyến đường biển. Tuy là hình thức phổ biến nhưng giá cước vận chuyển của hình thức này cũng ảnh hưởng từ rất nhiều yếu tố.

Quãng đường vận chuyển

So với các hình thức vận chuyển hàng hóa trong nội địa thì việc vận chuyển hàng hóa bằng đường biển ra ngoài quốc tế gặp rất nhiêu fkhó khăn. Hàng hóa được vận chuyển trong thời gian dài và quãng đường rất dài nên rủi ro xay ra ũng cao hơn.

Yếu tố vụ mùa

Yếu tố vụ mùa cũng ảnh hưởng rất lớn đến cước phí vận chuyển hàng hóa bằng đường biển. Nếu công ty hay doanh nghiệp đang có nhu cầu vận chuyển hàng hóa trong thời điểm nhu cầu hàng hóa được trao đổi rất mạnh trong năm thì việc vận chuyển sẽ gặp nhiều vấn đề về thời gian nên giá cuwóc phí cũng có phần thay đổi theo.

 Nguồn cung cấp dịc vụ không đủ để đáp ứng cho nhu cầu vận chuyển hàng hóa trên thị trường dẫn đến các nhà cung cấp dịch vụ phải tăng giá để bù đắp cho chi phí sử dụng phương tiện và nhân công.

Các yếu tổ ảnh hưởng đến giá cước vận chuyển đường biển
Các yếu tổ ảnh hưởng đến giá cước vận chuyển đường biển

Số lượng hàng hóa

Khi tính cước vận chuyển sẽ có những sự thay đổi khác nhau về giá cước dựa trên tổng số lượng hàng hóa vận chuyển. Nếu vận chuyển số lượng hàng hóa lớn cùng một lúc sẽ tiết kiệm được chi phí hơn so với việc vận chuyện số lượng nhỏ và vận chuyển nhiều lần. Tùy vào gia đoạn và chiến lược của mình doanh nghiệp nên đưa ra sự sắp xếp số lượng hàng hóa được vận chuyển tại một thời điểm phù hợp.

Biến động giá xăng dầu

Yếu tố trực tiếp ảnh hưởng đến việc tính cuwóc phí vận chuyển hàng hóa. Giá xăng dầu thay đổi biến động phụ thuộc sự thay đổi trên thị trường thế giới dù biến động ít hay nhiều cũng ảnh hưởng lớn đến chi phí vận chuyển hang hóa.

Mỗi doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phải có mức thay đổi phù hợp với hoạt động vận tải của mình, đây luôn là một bài toán khó dành cho các nhà cung cấp dịch vụ.

Các loại chi phi phí dịch vụ đi kèm

Tại Việt Nam việc vận chuyển hàng hóa có thể phát sinh một số chi phí khác do yêu cầu của cơ quan nhà nước hay nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển. phụ phí vận chuyển, phí tàu biển…và hàng loạt các loại phụ phí khác làm ảnh hưởng đến cước phí vận chuyển hàng hóa.