Rate this post

 Xuất nhập khẩu đang là một công việc quan trọng hiện nay, nó đóng vai trò rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế chung của nước nhà. Chính vì vậy, mỗi đơn vị, cá nhân có liên quan đến công việc này cần hết sức cẩn thận. Bài viết dưới đây gợi ý cho các bạn về một số thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa cần phải lưu ý.

Đối với hàng nhập khẩu

Hàng nhập khẩu cần phải có tờ khai hải quan, đây là thủ tục bắt buộc. Các đơn vị, tổ chức, cá nhân phải sử dụng đúng tờ khai hàng hóa nhập khẩu vào nước theo đúng tờ khai hải quan do bộ tài chính quy định. Sai mẫu này, có thể những chứng từ sẽ không được chấp nhận.

Các thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa cần lưu ý
Các thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa cần lưu ý

Bên cạnh tờ khai hải quan, thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa cần phải có đó chính là các chứng từ về hồ sơ hải quan, quy trình của các thủ tục với cả hàng xuất khẩu và nhập khẩu theo hợp đồng mua bán. Hợp đồng này được thông qua và chỉ được hợp lệ khi theo đúng quy định bởi Bộ tài chính. Vận đơn thương mại cũng được quan tâm nhưng trong một số trường hợp cần xem xét.

Đối với hàng nhập khẩu là động vật sống, thực phẩm tươi cần phải có giấy chứng nhận kiểm dịch do cơ quan kiểm dịch y tế cấp. Các đơn vị, cơ sở cũng cần phải xuất trình được giấy đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng khi được yêu cầu kiểm tra toàn bộ thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa.

Đối với hàng hóa xuất khẩu

Cũng giống như hàng hóa nhập khẩu, trong thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa của hàng xuất khẩu cũng cần có tờ khai hải quan. Tuy nhiên, chứng từ này có hai loại, một là có hợp đồng mua bán và loại còn lại là không có hợp đồng mua bán. Thủ tục tờ khai hải quan có hợp đồng sẽ giống với hàng nhập khẩu. Loại còn lại không có hợp đồng thì cần chuẩn bị tờ khai hải quan theo tờ khai hàng hóa xuất khẩu biên giới do Bộ tài chính quy định.

Ngoài ra, các đơn vị, tổ chức cũng cần chuẩn bị những thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa theo luật hải quan hiện hành. Các thủ tục còn lại cũng giống như trong bộ hồ sơ nhập khẩu ở trên.

Trên đây là những thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa cần lưu ý đối với đơn vị, cá nhân kinh doanh xuất nhập khẩu. Những thủ tục này đều rất quan trọng,

không thế để ra sai sót chính vì vậy cần phải đặc biệt chú ý những thông tin, những con số để có được bộ hồ sơ hoàn chỉnh và chính xác. Hãy luôn giữ một thái độ làm việc nghiêm túc nhé!