Rate this post

Đối với cuộc sống và sự phát triển hiện đại của nhiều ngành công nghiệp cũng như nhiều phương tiện vận tải hiện nay thì con người đang dần thay thế mọi quan niệm buôn bán và nay chúng ta có thể thoải mái mua sắm hàng người ngoài vì sự phát triển của các hệ thống và thủ tục hải quan được nhiều nước trên thế giới chú trọng. Vậy tại sao phải làm các thủ tục nhập khẩu, hãy nghiên cứu các lý do liên quan đến đến việc phải làm thủ tục đó trong bài viết dưới đây.

Thủ tục nhập khẩu là bằng chứng cho sự quản lý

Ngày nay cùng với sự du nhập của nhiều người nước ngoài, nhiều mặt hàng và nhiều công ty ngoại quốc cùng tìm đến nước ta để kinh doanh buôn bán thì khó lòng kiểm soát hết chúng mà không có các kiểu giấy tờ, các tờ khai để sắp xếp thông tin. Việc chuyển hàng ở cảng quốc tế cũng trở trên khó khăn nên nếu như chúng ta không có một hệ thống quản lý chặt chẽ các thông tin hàng hóa cũng như người vận chuyển.

Vì thế, các thủ tục hải quan nói chung và thủ tục nhập khẩu ra đời để đáp ứng cho người tiêu dùng cũng như các cơ quan quản lý nhà nước các điều kiện của sự phát triển và quản lý các mặt hàng du nhập vào nước ta. Có thể thấy các thủ tục nhập khẩu hàng hóa bao gồm số lượng, mã hàng, mã số thuế hay các thông tin về xuất xứ, giấy chứng nhận…Nhờ các thông tin trên thủ tục nhập khẩu, các nhà quản lý costheer dựa vào đó để đánh thuế hàng hóa, để kiểm soát số lượng hàng cũng như các vấn đề chất lượng và thông tin lô hàng trong sổ theo dõi.

Nếu như không có cá thủ tục nhập khẩu, chúng ta có thể nhập phải hàng cấm, hay các mặt hàng trái pháp luật gây ảnh hưởng đến thị trường. Mặt khác, việc không có thủ tục nhập khẩu để theo dõi các hoạt động trong việc mua bán hàng hóa thì các cơ quan quản lý khó lòng mà đánh thuế thu nhập và các loại thuế khác.

Thủ tục nhập khẩu là cơ sở pháp lý để xử phạt

Hiện nay việc sử dụng các thủ tục nhập khẩu do các cá nhân tổ chức lập nên và nộp cho cơ quan hải quan để làm bằng chứng và cơ sở pháp lý để xử phát đối với các sai phạm là điều mà nhà nước ta đang tiến hành. Do việc quy định các thông tin trên tờ khai cũng như các thủ tục xuất nhập khẩu phải bảo đảm độ chính xác nên nếu như các cơ quan kinh doanh có sai trái trong việc kê khai mà lúc kiểm tra thực tế phát hiện thì các thủ tục giấy trắng mực đen này sẽ là căn cứ hữu hiệu nhất.