Rate this post

Nền kinh tế nước ta đang ngày càng phát triển, cùng với đó quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng mở rộng. Do đó hoạt động xuất nhập khẩu diễn ra khá phổ biến đối với các công ty ở trong nước. Bởi vậy, nhà đầu tư cần phải thực hiện các thủ tục sau để hoạt động xuất nhập khẩu diễn ra theo đúng nguyên tắc:

Hoạt động nhập khẩu

Về hồ sơ cần có: Bộ tờ khai hải quan được mua tại hải quan; 4 hóa đơn thương mại – Invoice trong đó có 1 bản chính và 3 bản sao; 4 bảng kê chi tiết – Packing list trong đó có1 bản chính và 3 bản sao; Bản sao hợp đồng; Thư tín dụng bản sao nếu có; Giấy chứng nhận xuất xứ; Bảo hiểm; Vận tải đơn: Bản chính đối với thanh toán TT được chuyển tiền bằng điện, D/P nhờ thu còn đối với thanh toán bằng L/C thì chỉ cần bản sao; Lệnh giao hàng và giấy giới thiệu của công ty

Thủ tục đăng ký tờ khai hải quan như sau: Cầm B/L bản chính cùng giấy giới thiệu đến hãng tàu lấy D/O – lệnh giao hàng. Đối với thanh toán L/C phải sử dụng B/L có ký hiệu. Sau đó đem bộ chứng từ đến phòng để đăng ký tờ khai hải quan. Tiến hành đăng ký và chờ hải quan phân công kiểm hóa rồi tiến hành kiểm hàng, tính thuế. Sau khi nộp thuế xong thì rút tờ khai, nhận hàng, thanh lý rồi chở hàng về.

Hoạt động xuất khẩu

Hồ sơ cần có: 1 bộ tờ khai hải quan mua tại hải quan; 4 hóa đơn thương mại – Invoice bao gồm 1 bản chính và 3 bản sao; 4 bảng kê chi tiết – Packing list bao gồm 1 bản chính và 3 bản sao; Bản sao hợp đồng; L/C – Thư tín dụng bản sao nếu có.

Quy trình đăng ký như sau: Mang bộ chứng từ đến đăng ký tờ khai hải quan và chờ hải quan phân công kiểm hóa. Sau khi kiểm hóa xong tiến hành kiểm hàng, niêm phong, đóng dấu. Cuối cùng là rút tờ khai và thanh lý.

Cần chú ý, trong lúc đăng ký tờ khai và chờ phân công kiểm hóa, hãy liên hệ với thương vụ cảng để đăng ký hạ Container, tìm bốc xếp và bốc dỡ hàng.

Nếu bộ chứng từ khách hàng yêu cầu cần phải cóchứng nhận vệ sinh và giấy kiểm định hàng hóa thì trước khi đăng ký tờ khai cần phải liên hệ với chi nhánh kiểm định chất lượng và vệ sinh thủy sản 4 để nộp đơn và kiểm mẫu.

Nếu bộ chứng từ cần C/O phải liên hệ với phòng thương mại và công nghiệp để chuẩn bị hồ sơ làm C/O.

Các nhà đầu tư có thể được hỗ trợ làm thủ tục xuất nhập khẩu từ các công ty kinh doanh dịch vụ giao nhận.