Rate this post

Trên thực tế, vấn đề về xuất nhập khẩu vốn là một lĩnh vực phạm vi tương đối rộng, vì thế mà rất khó để có thể đề cập gói gọn trong một nội dung bài viết. Theo đó, để có thể đưa đến những thông tin hữu ích nhất chúng tôi sẽ đề cập dựa trên tổng quan về thủ tục nhập khẩu hiện hành cho hàng hóa, xét trên yếu tố chính là lĩnh vực kinh doanh.

Loại hình nhập khẩu kinh doanh

Trước khi cùng tìm hiểu chung về thông tin thủ tục và các bước cơ bản nhất, chúng tôi sẽ đề cập đến chia sẻ về loại hình nhập khẩu kinh doanh để giúp bạn có thể tìm hiểu thủ tục thực tế nhất. Nhập khẩu kinh doanh là một phương thức nhập khẩu áp dụng cho một lô hàng hóa, chủ yếu là hình thức phát triển hình thức mua bán các loại hàng hóa về Việt Nam, sau đó lô hàng này sẽ được sử dụng phân phối trên thị trường nội địa hoặc đóng vai trò là hàng hóa nguyên vật liệu tham gia quá trình sản xuất. Chính vì thế mà cần thiết sử dụng thủ tục cơ bản, đảm bảo được sự kiểm soát và đánh thuế với vai trò của nhà nước. Lấy một số những ví dụ tiêu biểu cho phương thức nhập khẩu kinh doanh như nhập khẩu giày, quần áo thể thao hay nhập khẩu thực phẩm thịt bò từ Nhật Bản về Việt Nam.

Thông tin về thục hải quan cho nhập khẩu hàng hóa

Bên doanh nghiệp hoàn toàn có thể chủ động làm thủ tục hay nhờ bên dịch vụ tư vấn và hỗ trợ để hoàn tất, về cơ bản đáp ứng một số những yêu cầu thông tin sau. Thứ nhất, bạn cần chuẩn bị đầy đủ bộ chứng từ để làm hồ sơ, thông tin này cần có sự chuẩn bị từ trước để đảm bảo thông hành quá trình trình bày và cung cấp giấy tờ theo đúng yêu cầu. Số lượng và loại giấy tờ cần chuẩn bị thông thường sẽ được hướng dẫn và quy định cụ thể trong hợp đồng mua bán nhập khẩu bao gồm một số những loại giấy cơ bản như bộ vận tải đơn, hóa đơn thương mại, giấy chứng nhận xuất xứ, bảng kê chi tiết hay một số loại giấy tờ bổ sung bao gồm giấy chứng nhận chất lượng, đơn bảo hiểm, kiểm dịch kiểm kê…

Bước thứ hai được tiến hành sau khi bạn truyền thông tin tờ khai bằng phần mềm và sẽ được trả về với kết quả quy định thành ba luồng màu bao gồm luồng xanh, luồng đỏ và luồng vàng. Việc phân loại luồng màu và quá trình hoàn tất sẽ phụ thuộc khá nhiều vào từng hoàn cảnh cũng như trường hợp cụ thể, theo đó bạn nên tìm hiểu và chuẩn bị đầy đủ trong mọi trường hợp, qua đó tích lũy học hỏi kinh nghiệm thủ tục hiệu quả nhé.